you're listenning to :ÐẾN BÊN EM ( Nhạc Bích Hà , hòa âm Tùng Châu)
Bich Ha
Ðan Phượng , Ái Phương
nhạc sĩ Xuân Tiên
Lệ Mai, Tuyết Lê, Ngọc Dung, Vi Nguyễn và Phương Uyên
Vũ Hùng , Vũ Trọng Khải, Ðức Hiển ,Ðỗ Phong, Anh Huy và Quí Hiếu
Nhạc sĩ : Vương Hùng ,Trần đạt, Ðặng Hữu Hiếu, Minh Ðức
HOME